Synthesis of Azidosphingosine from D-Galactose or L-Arabinose
Gao Yangguang, Cao Zhou, Han Zhongxiang, Zhang Qiang, Hu Jie, Guo Rui, He Xianran, Ding Fei, You Qingliang, Zhang Yongmin
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (2): 390 -396 .  DOI: 10.6023/cjoc201808044