A Flavone-Based Fluorescent Probe for Hydrazine and Its Bioimaging in Live Cells
Ju Zhiyu, Shu Penghua, Xie Zhiyu, Jiang Yuqing, Tao Weijie, Xu Zhihong
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (3): 697 -702 .  DOI: 10.6023/cjoc201808035