A Novel Schiff-Base Fluorescent Probe for Cr 3+ and Its Bioimaging in Cells
Chang Yongxina, Li Baia, Gao Yunfana, Xu Kuoxi
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (4): 1023 -1028 .  DOI: 10.6023/cjoc201809028