Study on Halogen Bonding of Organofluorine Compounds in China
Liu Chuan-Zhi, Wang Hui, Zhang Dan-Wei, Zhao Xin, Li Zhan-Ting
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (1): 28 -37 .  DOI: 10.6023/cjoc201812026