[3+3] Cycloaddition Reactions of Aza-oxyallyl Cations with Oximes: Synthesis of 2-N-Unsubstituted 1,2,4-Oxadiazinan-5-ones
Zhang Zhiyong, Wang Qi, Zhang Hao, Chen Yongming, Wang Xin, Ge Zemei, Li Runtao
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (7): 1970 -1975 .  DOI: 10.6023/cjoc201901030