Synthesis and Bioactivities of Novel Pyrazole Oxime Ethers Containing 1,2,4-Triazole Moiety
Wang Yurong, Zheng Dandan, Wang Yang, Ye Hao, Yao Wei, Ding Ying, Gu Haiying, Feng Xia, Li Ling, Dai Hong
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (7): 2053 -2061 .  DOI: 10.6023/cjoc201902027