Progress of N-Benzyl Removal
Zhou Guangwei, Zhang Lizhu, Xue Yahan, Li Jiarong
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (9): 2428 -2442 .  DOI: 10.6023/cjoc201901031