Synthesis and Biological Activity Research of 4-Substitued-1-(2-methyl-6-(pyridin-3-yl)-nicotinoyl) Semicarbazides
Hu Hongyu, Wu Jun, Yuan Jianfeng, Wang Zhenni, Li Chenfan, Yan Xiaoyan, Fang Meijuan, Zhao Shengxian
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (9): 2507 -2514 .  DOI: 10.6023/cjoc201902033