Palladium-Catalyzed Thiazole-Directed mono-Selective C(sp 2)-H Bond Iodination Reaction
Xing Lihao, Shao Lingyan, Fu Xiaopan, Deng Kezuan, Yang Jinyue, Ji Yafei
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (11): 3154 -3161 .  DOI: 10.6023/cjoc201904062