Interaction of Optically Pure Dehydroabietylamine Heterocyclic Derivatives with DNA and Preliminary Cytotoxic Activity
Tu Shuangyan, Xu Wushuang, Qi Fen, He Weijiang, Fei Baoli
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (11): 3269 -3276 .  DOI: 10.6023/cjoc201904003