Research Progress in the White Light-Emitting Lanthanide-Based Complex/Coordination Polymer Materials
Wang Jun, Li Xiaocheng, Chu Hongtao, He Jinjun, Chen Zhijiao
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (12): 3399 -3413 .  DOI: 10.6023/cjoc201904016