Design and Construction of Pillar[5]arene-Based Bis-[1]rotaxane
Zhang Runmiao, Wang Chenwei, Sun Jing, Yan Chaoguo, Yao Yong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (12): 3483 -3489 .  DOI: 10.6023/cjoc201906006