Synthesis and Enzyme Substrate Activity of p-Nitrophenyl N, N'-Diacetyl-4-thio- β-chitobioside
Guo Bingbo, Shen Shengqiang, Jin Shuhui, Lu Huizhe, Zhang Jianjun
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (12): 3490 -3497 .  DOI: 10.6023/cjoc201906008