Progress in Co-Catalyzed C-H Amination
Sun Yiming, Ding Qifeng, Yu Yang, He Yide, Huang Fei
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (12): 3363 -3374 .  DOI: 10.6023/cjoc201906026