Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Pyrazole Oxime Ethers Carrying 1,3,4-Oxadiazole Unit
Wang Yang, Ye Hao, Qian Cheng, Yao Wei, Li Hong, Wang Kai, Hu Lanping, Li Ling, Wu Jinming, Dai Hong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (1): 232 -238 .  DOI: 10.6023/cjoc201908006