Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel (Quinolinyl-3-pyridinyl)benzenesulfonamide-Based Hydroxamic Acids as PI3K and HDAC Dual Targeting Inhibitors
Gu Yiyu, Lü Xiaoqing, Ma Xiaodong, Zhang Haojian, Ji Yuanyuan, Ding Wanjing, Shen Li
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (1): 95 -107 .  DOI: 10.6023/cjoc201908021