Recent Advances in Hydroboration of Alkenes Catalyzed by Fe, Co and Ni
Sun Yue, Guan Rui, Liu Zhaohong, Wang Yeming
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (4): 899 -912 .  DOI: 10.6023/cjoc201909035