Study on Allylation Reactions of Trifluoromethylated Acylhydrazones with Allylsilanes or Allylboronates
Hu Yongqin, Huang Danfeng, Wang Kehu, Zhao Zhuanxia, Zhao Fangxia, Xu Weigang, Hu Yulai
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1689 -1696 .  DOI: 10.6023/cjoc201912006