Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Pyrazole Amide Derivatives Containing a Thiazole Unit
Liang Kai, Zhou Qian, Xun Xiao, Ni Yadan, Li Jinfeng, Shi Yujun, Zhou Huanyu, Wu Xinxing, Shi Jian, Gao Lei, Dai Hong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1665 -1672 .  DOI: 10.6023/cjoc202001029