Synthesis and Bioactivities of Novel Pyrazole Amides Carrying Oxazole Moiety
Zhang Min, Zheng Dandan, Ni Yadan, Liang Kai, Xun Xiao, Hu Lanping, Chen Qingwen, Yang Bing, Liang Zhipeng, Ding Ying, Shi Jian, Dai Hong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1772 -1778 .  DOI: 10.6023/cjoc202001028