Synthesis and Cytotoxic Activity of Novel Hybrid Compounds between Piperonyl and Imidazolium Salts
Liu Zhengfen, Zi Yujin, Zhang Linlin, Fang Yongsheng, Shen Yanzhen, Li Yan, Yang Xiaodong, Zhang Hongbin
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (3): 669 -678 .  DOI: 10.6023/cjoc201909042