Copper-Catalyzed Arylated Etherification of 2,2-Difluoroethanol and Its Mechanistic Study
Huang Shuaishuai, Nie Yixue, Yang Jingjing, Zheng Zhanjiang, Cao Jian, Xu Zheng, Xu Liwen
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 2018 -2025 .  DOI: 10.6023/cjoc202003035