Design, Synthesis and Biological Activity of Quinazolinone Derivatives Containing Hydrazone Structural Units
Shao Lihui, Gan Yiyuan, Hou Mi, Tao Shilin, Zhang Liqiong, Wang Zhenchao, Ouyang Guiping
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 1975 -1982 .  DOI: 10.6023/cjoc202003013