Cu-Catalyzed Direct Arylation of Benzothiazoles with Diaryliodonium Salts
Li Huaigui, Yang Peng, Xu Zheng, Du Zhengyin, Fu Ying
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (8): 2476 -2482 .  DOI: 10.6023/cjoc202002042