Synthesis and Unexpected Insecticidal Activity of ( E)-3-(1-Imino-ethyl)-5,5-disubstituted-4-(methylamino)furan-2(5 H)-one
Zhao Yu, Liu Xinlei, Li Yihao, Xu Leichuan, Su Yanhao, Jiang Jiazhen, Wang Ming'an
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (8): 2547 -2554 .  DOI: 10.6023/cjoc202004050