Design, Synthesis and Herbicidal Activity of 5-Acylbarbituric Acid Derivatives and Study of Molecular Mode of Action
Lei Kang, Li Pan, Zhou Xiaoyun, Wang Shiben, Wang Xuekun, Ji Lusha, Liu Renmin, Xu Xiaohua
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (9): 2788 -2797 .  DOI: 10.6023/cjoc202005031