Discovery of Novel 2,4,6-Trisubstituted Pyrimidine Derivatives as Succinate Dehydrogenase Inhibitors
Yan Yingkun, Cheng Wei, Xiao Tingting, Zhang Guilan, Zhang Tingting, Lu Tong, Tang Xiaorong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (12): 4237 -4248 .  DOI: 10.6023/cjoc202005057