Photocatalytic Properties of Bismuth Titanate Compounds
XU Xiao-Hong* 1, YAO Wei-Feng 2, ZHANG Yin 2, ZHOU Ai-Qiu, HOU Yun 2, WANG Min 2
Acta Chimica Sinica . 2005, (1): 5 -10 .