Investigations of the Interaction between 3-Aminophenylboronic Acid and Bovine Serum Albumin Using Fluorimetry
WANG Hua-Fang; LI Wen-You; HE Xi-Wen*,1; CHEN Lang-Xing; ZHANG Yu-Kui*,1,2
Acta Chimica Sinica . 2007, (1): 43 -48 .