Experimental controlling the Belousov-Zhabotinsky-CSTR chemical chaotic reaction
Song Hao;Li Yanni;Chen Lan;Cai Zunsheng;Li Yongjun;Hou Zhe;Wu Benxiang;Zhao Xuezhuang
Acta Chimica Sinica . 1999, (10): 1047 -1054 .