Highly efficient molecule imprinting chiral stationary phase utilizing combined basic functional monomers
Wang Jinfang;Zhou Liangmo;Wang Qinghai;Zhu Daoqian;Meng Zihui
Acta Chimica Sinica . 1999, (10): 1147 -1151 .