Study of selective binding characteristics and transport properties of trimethoprim molecular template polymer membrane
Guo Hongsheng;He Xiwen;Gan Yuan;Li Wenyou;Liang Hong
Acta Chimica Sinica . 2001, (2): 262 -267 .