Novel Blue-light-emitting Materials: Synthesis and Characterization of Fluorinated Ter(9,9-diphenylfluorenyl)
HU, Xiao-Xi a,b ZHANG, Jun-Xiang *,a WANG, De-Cai *,b
LÜ, Long *,a JIANG, Xue-Yin *,c ZHANG, Zhi-Lin c
Acta Chimica Sinica . 2008, (14): 1763 -1769 .