Synthesis and Characterization of Li-rich Cathode Materials Li[Li(1/3-x/3)CoxMn(2/3-2x/3)]O2 by Modified Pechini Method
ZHAO Yu-Juan, ZHAO Chun-Song, SUN Zhao-Qin, FENG Hai-Lan
Acta Chimica Sinica . 2011, (02): 117 -121 .