Preparation of TiO 2-Nanorods Supported Pd Catalyst and Its Electrocatalytic Oxidation on Formic Acid
Shi Yi, Li Jianping, Xing Junfei, Xiao Meiling, Chen Yu, Zhou Yiming, Lu Tianhong, Tang Yawen
Acta Chimica Sinica . 2012, (11): 1257 -1262 .  DOI: 10.6023/A1112022