Symmetrical 1,3-Dialkylimidazolium Ionic Liquid Based Single-Drop Microextraction Coupled to GC-MS for the Determination of Esters in Natural Flavors
Li Ming, Li Zaijun, Li Guanyan, Chen Linjie, Wang Lina, Jiang Cuicui, Li Lulu, Zhang Zhuangtai
Acta Chimica Sinica . 2012, (15): 1625 -1630 .  DOI: 10.6023/A12040155