Theory Design of Two Polymer Donors for Organic Heterojunction Solar Cells
Liu Xiaorui, Chen Chunxiang, He Rongxin, Shen Wei, Li Ming
Acta Chimica Sinica . 2012, (22): 2365 -2371 .  DOI: 10.6023/A12090635