Study on 1-Octene Hydroformylation Promoted by Cetyltrihydroxyethyl Ammonium Bromide in Aqueous/Organic Biphasic Solution
Su Ke, Jiang Hongbin, Zhu Deming, Fu Haiyan, Zheng Xueli, Yuan Maolin, Li Ruixiang, Chen Hua
Acta Chimica Sinica . 2013, (05): 844 -848 .  DOI: 10.6023/A13020164