Recent Progress of Li 4Ti 5O 12 with Different Morphologies as Anode Material
Zhang Yonglong, Hu Xuebu, Xu Yunlan, Ding Mingliang
Acta Chimica Sinica . 2013, (10): 1341 -1353 .  DOI: 10.6023/A13040423