Review of Electrolyte for Lithium Sulfur Battery
Jin Zhaoqing, Xie Kai, Hong Xiaobin
Acta Chimica Sinica . 2014, (1): 11 -20 .  DOI: 10.6023/A13101097