Spectral Signature of Intrachain and Interchain Polarons in Donor-Acceptor Copolymers
Jiang Yuqian, Xu Haihua, Zhao Ni, Peng Qian, Shuai Zhigang
Acta Chimica Sinica . 2014, (2): 201 -207 .  DOI: 10.6023/A13121289