Influence of Structure and Morphology of Perovskite Films on the Performance of Perovskite Solar Cells
Shao Zhipeng, Pan Xu, Zhang Xuhui, Ye Jiajiu, Zhu Liangzheng, Li Yi, Ma Yanmei, Huang Yang, Zhu Jun, Hu Linhua, Kong Fantai, Dai Songyuan
Acta Chim. Sinica . 2015, (3): 267 -271 .  DOI: 10.6023/A14100721