Construction of Guanidinium-rich Polymers and Their Applications
Peng Kaimei, Ding Wei, Tu Weiping, Hu Jianqing, Liu Chao, Yang Jian
Acta Chim. Sinica . 2016, (9): 713 -725 .  DOI: 10.6023/A16030147