Capillary Electrophoresis Immunoassay by Gold Nanoparticles Assisted Signal Generation and Sequential Stacking
Zhang Zhaoxiang, Luan Wenxiu, Zhang Chaoying, Liu Yujie
Acta Chim. Sinica . 2017, (4): 403 -407 .  DOI: 10.6023/A16110599