Synthesis of Chiral Salen Mn (III) Complex Immobilized on Phenoxy-modified AlPS-PVPA as Catalysts for Epoxidation of Olefins
Wang Yifan, Fan Yimei, Jian Jun, Pan Yumin, Zhao Liang, Jing Xueping, Zhou Shengjia, Chen Xiaohong, Du Quan, Wang Ling, Wu Xiaoju, Fu Xiangkai
Acta Chimica Sinica . 2017, (7): 715 -722 .  DOI: 10.6023/A17010002