Direct Transformation of N 2 to N-Containing Organic Compounds
Li Jiapeng, Yin Jianhao, Yu Chao, Zhang Wenxiong, Xi Zhenfeng
Acta Chim. Sinica . 2017, (8): 733 -743 .  DOI: 10.6023/A17040170