Preparation and Properties of Piezotronics Enhanced Plasmonic Photocatalytic Material by Ag/BaTiO 3
Xu Shuya, Liu Zhihong, Zhang Huai, Yu Jinran
Acta Chim. Sinica . 2019, (5): 427 -433 .  DOI: 10.6023/A19010003