Detection of Single c-di-AMP by an Aerolysin Nanopore
Niu, Hongyan, Hu, Zhengli, Ying, Yilun, Long, Yi-Tao
Acta Chimica Sinica . 2019, (10): 989 -992 .  DOI: 10.6023/A19060230