Preparation of α-Fe 2O 3/(IPDI-HTPB) Composite Nanoparticles and Their Catalytic Performance
Wu Yan, Pang Aimin, Hu Lei, He Gensheng, Zhang Yingying, Zhang Lixiong, Li Minghai, Ma Zhenye
Acta Chimica Sinica . 2020, (4): 337 -343 .  DOI: 10.6023/A19120419