Machine Learning and High-throughput Computational Screening of Metal-organic Framework for Separation of Methane/ethane/propane
Cai Chengzhi, Li Lifeng, Deng Xiaomei, Li Shuhua, Liang Hong, Qiao Zhiwei
Acta Chimica Sinica . 2020, (5): 427 -436 .  DOI: 10.6023/A20030065